Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V, 

81000 Podgorica, Crna Gora 

tel.: +382 (0) 20/408-000, fax: +382 (0) 20/408-005, e-mail: rdc@rdc.co.me

Prijava kvara

Fiksni telefon: 020 408 021, Mobilni telefon: 067 285 663

SAJT JE TRENUTNO U IZRADI