IZVRŠNI DIREKTOR

Saša Miličić

Tel.020/408-000

Mail: sasa.milicic@rdc.co.me

 

 POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA TEHNIKU- TEHNIČKI DIREKTOR

Ljiljana Bracanović Nikolić

Tel.020-408-088

Mail: ljiljab@rdc.co.me

 

POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

mr Ana Marinović

Tel.020/408-010

Mail: ana.m@rdc.co.me

 

SLUŽBE

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA INFRASTRUKTURU I EMISIONE CENTRE

Dejan Pejović

Tel.020/408-014

Mail: dejan.pejovic@rdc.co.me

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA SISTEME PRENOSA I ANTENSKE SISTEME

mr Aleksandar Paunović

Tel. 020/408-022

Mail: aleksandar.paunovic@rdc.co.me

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA RAZVOJ I PLANIRANJE

Leonardo Djokić

Tel. 020/408-034

Mail: leonardo.djokic@rdc.co.me

 

RUKOVODILAC SLUŽBE NOC-a, IP i AV TEHNOLOGIJA

Mladen Popović

Tel. 020/408-013

Mail: mladen.popovic@rdc.co.me

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA RTV EMISIONU TEHNIKU

Pavle Nešković

Tel. 020/408-033

Mail: pavle.neskovic@rdc.co.me

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Vladimir Dragović

Tel. 020-408-043

Mail: vladimir.dragovic@rdc.co.me

 

RUKOVODILAC SLUŽBE PRODAJE

Danijela Ivanović

Tel. 020/408-044

Mail: danijela.ivanovic@rdc.co.me

 

RUKOVODILAC SLUŽBE LOGISTIKE

mr Aleksandar Vučinić

Tel. 020-408-006

Mail: aleksandar.vucinic@rdc.co.me

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

Žarko Marjanović

Tel. 020-408-080

Mail: zarko.marjanovic@rdc.co.me