Pregled putnih naloga za upravljanje službenim vozilima, u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja i mjesec dana nakon održavanja izbora.