Objekti RDC-a sa kojih se emituje digitalni TV  signal